De 5 största riskerna med omodern teknik

Att lägga resurser på nya verksamhetslösningar kan upplevas som en kostsam investering för små och medelstora företag.

apple_history.png

Det är också därför många som väljer att ha kvar omoderna lösningar ofta är omedvetna om vilka risker det medför.

Att satsa på att nutidssäkra ditt företag innebär istället en rad fördelar för hela verksamheten, allt från kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar till ökad produktivitet och säkerhet.

Läs om hur vi förenklar förflyttningen till molntjänster

1. Datastrul och system som ligger nere. Onödig tid som istället kan läggas på att nå affärsmålen.

2. Ökade kostnader när pengar läggs på att lösa IT-problem.

3. Minskad produktivitet när anställda försöker lösa IT-problem istället för att fokusera på arbetet.

4. Säkerhetsrisker då gammal mjukvara ökar risken för dataintrång.

5. Legala och regelmässiga problem för företag som inte migrerar från program när supporten upphört.

 

Läs mer om riskerna i vår guide:

  Ladda ned guiden  

Guide: Riskerna med gammal teknik

Topics: cloud, microsoft, office365, molnet, risk, produktivitet

Posted on February 8, 2016 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top