Vår moderna arbetsplats i molnet

The Service Corporation har vi arbetat med molntjänster sedan starten 2011. Vi brukar säga att vi är födda i molnet. Under åren har vi samlat på oss erfarenheter som vi nu kombinerar med Microsofts molntjänster för en modern och hälsosam arbetsplats. Vi gör det med fyra huvudkomponenter:

 • Modern teknik
 • Användarstöd/Support
 • Utbildning
 • Arbetsplatsoptimering

Tekniskt bygger lösningen på Office 365. Anledningen till att vi idag främst arbetar med Office 365 är att vi anser att de har den mest kompletta plattformen med allt från kommunikation till lagring ochverktyg. En viktig egenskap är att verktygen är så likvärdiga som möjligt oavsett vilken plattform man väljer så att man slipper lära om bara för att man förflyttar sig från t.ex. PC till iPhone.

Läs om hur IT ökar din konkurrenskraft:

IT-handboken 2016

Precis som vi jobbar själva så så hanterar vi våra kunders licenser och Office 365-instans för optimal kostnadsstruktur.  Om behoven är mer omfattande så kompletterar vi med Microsoft Azure för enmer fullständig infrastruktur. Allt görs så effektivt som möjligt för att hålla mer fokus på kärnverksamheten.

Vår support är inte en traditionell Service Desk med personal som sitter och väntar på samtal. Vår erfarenhet är att den typen av support är ineffektiv och dåligt anpassad till kundens behov. Istället ser vi till att arbeta proaktivt med en kundportal där man kan söka efter svar och lösa sina problem själv. Hittar man inte svaren så finns olika vägar att gå. Man kan skicka e-post, chatta eller ringa beroende på vilka behov man har. Vi kan naturligtvis också leverera support på plats.

Guide: 8 digitala sanningar för din verksamhet

Support löser ett omedelbart problem, men det bästa är om medarbetaren inte behöver söka efter lösningar alls. Genom våra anpassade utbildningar kommer medarbetaren öka sin kompetens och själv kunna lösa problem när de dyker upp. Medarbetaren kommer därmed kunna utnyttja verktygen bättre och därmed bli mer produktiv. Kan man sina verktyg är vår erfarenhet att man får bättre självkänsla och minskar sin stress avsevärt. Gemensamt för alla våra utbildningar är att de:

 • är fokuserade på ett specifikt område
 • är några få timmar långa
 • är delvis interaktiva så att du som deltagare kan repetera moment så många gånger du vill
 • lärarledda delarna genomförs av professionella lärare

Den sista pusselbiten är vår arbetsplatsoptimering där vi regelbundet går igenom våra åtaganden för att optimera samarbetet och se till att medarbetarna får en så optimal arbetsmiljö som möjligt.

Vi har paketerat vår beprövade metod och erbjuder den till andra organisationer. Den innehåller:

 • Office 365-licenserna
 • Migrering och administration av Office 365
 • Support via portal och e-post
 • Utbildning för slutanvändare
 • Arbetsplatsoptimering

bright_boy.png

 

Topics: cloud, microsoft, office365, molnet, produktivitet, hälsa, arbetsplats

Posted on April 4, 2016 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top