Office 365 går igenom en transformering med uppdateringar för bl.a. OneDrive, Planner, Groups och Sharepoint

Under 2016 pågår ett omfattande arbete för att förbättra Office 365. Förbättringarna består framförallt i att erbjuda en mer effektiv plattform för samarbete och hantering av projekt.

OFFICE GROUPS

Grunden för samarbetet består av Office groups. Office groups kan skapas i Outlook 2016, Office 365 e-post, OneDrive för Företag och i Microsoft Planner. Microsoft Planner kommer vara tillgänglig för samtliga under de närmaste veckorna om du inte redan fått den. När man skapar en Office Group genereras en distributionslista och en SharePoint Site där en kalender, en OneNote-yta och en fil-yta skapas. I nya produkten Microsoft Planner får man också en uppgiftslista för att driva projekt.

Läs också: 8 digitala trender och hur du ska agera!

DELVE

För att hitta den data som genereras i Office Groups, SharePoint eller OneDrive behöver du använda Delve. Delve är en sökbaserad plattform som bygger på Office Graph. Office Graph förbättras kontinuerligt och indexerar och rangordnar all data som hanteras i Exchange Online, SharePoint och OneDrive. I Delve kan du hitta data och organisera det som är viktig för dig genom att lägga upp filer på tavlor och/eller tagga som favoriter.

SHAREPOINT

För de som använder SharePoint som filhanteringsverktyg finns förbättringar i Dokumentbiblioteken så att utseendet mer påminner om OneDrive för Företag) samt en förbättrad klient för synkronisering av data.

Ladda ned IT-handboken för ökad konkurrenskraft genom IT

IT-handboken 2016

ONEDRIVE

OneDrive (inte företagsversionen) har en uppdaterad klient som numera stödjer både OneDrive och OneDrive för Företag samtidigt. Synkroniseringen fungerar numera ypperligt! OneDrive för Företagsklienten används därför bara för dokumentbibliotek i SharePoint.

I slutändan handlar ovanstående förbättringar att företag får två olika metoder att hantera filer och data. Man kan arbeta i en traditionell lösning som påminner om utforskaren och hanteringen av filservrar, men man kan också arbeta i en sökdriven miljö där man överlämnar ett större ansvar till medarbetare. Vilken arbetsmetod man väljer beror sannolikt mycket på vilken bakgrund man har som företag och hur lätt medarbetare tar till sig förändringar.

ADMINGRÄNSSNITTET

Är du administratör av Office 365 har du säkert märkt att Admin-sidan fått sig en ansiktslyftning där man försökt förtydliga den något röriga administrativa infrastrukturen i Office 365. Som administratör kommer du också ha nytta av den nya brickan ”Security and Compliance” där du får full kontroll över bekanta funktioner som Data Loss Prevention (DLP), Device security policies, Archive mailboxes, auditing och e-discovery men också tillgång till en del nya funktioner. Preservation Policies ger dig t.ex. möjlighet att säkerställa att vissa typer av information i mailboxar, SharePoint eller OneDrive inte kan tas bort. Nya rapporter ger bättre insikt i hur Office 365 hanteras och Service assurance ger full kontroll över hur Microsoft hanterar Office 365 genom en mängd tredje parts rapporter samt Microsofts egna dokument som i detalj beskriver hur man arbetar för att uppnå ISO-certifieringar och säkerhetsnivåer. För att begränsa mängden material kan du välja vilken region och bransch du verkar inom. Mycket av inställningar och information i Security and Compliance finns på andra ställen i Office 365 också.

ÖVRIGT

Övriga nyheter är mindre. Man rekommenderar inloggning via www.office.com istället för portal.office.com för att medarbetaren ska få en enklare start i Office 365 då startsidan snyggats till och gjorts lättare att arbeta med. Missa inte heller alla uppdaterade appar för framförallt iOS, men även Android och Windows 10/Mobile/Phone. Under året släpps t.ex. GigJam som är ett smidigt verktyg för att dela dokument internt och externt. GigJam gör det enkelt att också dölja delar av dokumentet om det är känsligt.

För mer detaljerad information om nyheter i Office 365 rekommenderas  https://fasttrack.microsoft.com/roadmap.

Posted on June 30, 2016 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top