Desktop as a Service

OneWorkplace - ett modernt sätt att hantera företagets datorer

OneWorkplace är en modern tjänst för klienthantering som ger användarna en säker och uppdaterad arbetsplats.

Vi tar hand om hanteringen av ditt företags datorer och licenser, inklusive installation, uppdateringar av mjukvaran, övervakning, proaktiv problemlösning och incidenthantering så att du slipper arbete med installation och underhåll. Det ingår dessutom en användarsupport som avlastar er IT personal.

Tjänsten bygger på den senaste tekniken från Microsoft (Office 365, Enterprise Mobility + Security och Windows 10).

Vi genomför årliga avstämningar med er för presentera status för perioden och diskutera behov av framtida förändringar.

Varför The Service Corporation?

SUPPORT

Vi levererar support för era medarbetare på datorn, operativsystemet och Microsoft applikationerna. 

UTBILDNING

Vi levererar anpassade utbildningar på Microsoft 365  online eller på ert kontor

LICENSER

Vi är partners med Microsoft och hjälper er att så att ni har rätt licenser för era behov.

INFÖRANDE & KONFIGURERING

Vi hjälper er verksamhet att införa en Office 365 lösning för säker och pålitlig datalagring och kommunikation. Vi kan också migrera data från andra lösningar.

APPLIKATIONSPAKETERING

Vi kan paketera och kontinuerliga distribuera patchar och applikation så att alla användare har säkra och uppdaterade applikationer med rätt versioner. 

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

Vi följer upp hur ni använder er utrustning, presenterar rapporter på säkerhetsincidenter och support utnyttjande på årliga avstämningar.

Våra Partners

Case Studies

TSC har arbetat med Miljöpartiet i flera år och levererar en managerad dator, Windows eller MacOS, till kansliets anställda. Vi levererar uppdateringar, support och säkerhetsövervakning.

Miljöpartiet de Gröna

TSC levererar Desktop as a Service till Academias personal.Tjänsten bygger på Microsoft teknologi.

Academia

Stäng meny