Sekretess

The Service Corporation Corporation,  GDPR Integritetsinformation

TSC The Service Corporation AB kommer att bli personuppgiftsansvarig  för de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi samlar enbart in grundläggande uppgifter om dig som inte innehåller några specifika personuppgifter eller platsbaserade uppgifter. Dock kan personuppgifterna inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och en unik identitet.

Varför vi behöver dina personuppgifter

Vi behöver känna till dina grundläggande personuppgifter för att kunna erbjuda och tillhandahålla våra befintliga supporttjänster i enlighet med denna övergripande överenskommelse. Vi kommer inte att samla in några personuppgifter som vi inte specifikt behöver för att kunna tillhandahålla och följa upp de med dig överenskomna tjänsterna.

Om du går någon utbildning med certifieringskrav, kommer vi The Service Corporation AB att använda dina uppgifter i certifieringssyfte och då lagra ditt namn och e-postadress i de kvalitetssystem (QMS) som tillhandahålls av ITpreneurs och PeopleCert.

Vad vi gör med dina personuppgifter

Alla de personuppgifter som vi behandlar behandlas av vår personal i Sverige och Malaysia. Detta sagt använder vi dock i effektivitetssyfte olika tredjepartsverktyg från framför allt Zendesk, Microsoft, Google, Panda, ITprenuers, PeopleCert, Fortnox och Soluno. Inga tredjepartsleverantörer har tillgång till dina personuppgifter om inte de har laglig rätt till detta.

Vi har dataskyddsrutiner på plats, för att följa upp att behandling av dina personuppgifter sker på ett effektiv och säkert sätt

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Som användare, används din information i supportsyfte och kommer att behållas av oss tills dessa att du meddelar oss att du inte längre önskar fortsätta använda den överenskomna tjänsten. Vi kommer då att radera all supportinformation om dig som användare.

Vad vi också skulle vilja göra med dina personuppgifter

 Vi skulle dock vilja använda ditt namn och e-postadress at informera dig om framtida erbjudanden och liknande tjänster. Denna information delas inte ut i något tredjepartssyfte och du kan säga upp prenumerationen närsomhelst via telefon, e-post eller webbsiten. Indikera nedan om det är något du skulle vilja prenumerera på. Du kan göra detta genom att mejla följande text “Var snäll och registrera mig för att ta emot erbjudande om framtida tjänster” till  info@theservicecorporation.com

 Vilka dina rättigheter är

 Närsomhelst som du anser att den information som vi behandlar för dig är felaktig kan du begära att få se dessa uppgifter och få dem rättade eller borttagna. Om du vill framföra klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du kontakta oss för att få din fråga utredd genom att sända ett mejl till privacy@theservicecorporation.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se

Stäng meny